Digitale bereikbaarheid

Patientenomgeving
Via de patiëntenomgeving kunt u online de volgende zaken regelen:

 • uw dossier online inzien
 • een afspraak maken
 • herhaalrecepten aanvragen
 • een videoconsult inplannen

Het videoconsult is niet bedoeld voor urgente zaken. Het videoconsult is bedoeld voor medische hulpvragen waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan vragen over medicatie, labuitslagen, psychische klachten of huiduitslag.

Kijk ook bij veelgestelde vragen Mijn Zorg Online

Thuisarts
Raadpleeg Thuisarts.nl als u zelf informatie wilt zoeken:

 • als u gezond wilt blijven
 • als u wilt weten wat u zelf aan klachten kunt doen 
 • als u wilt weten hoe u met uw klachten om kunt gaan
 • als u wilt weten wie u kan helpen
 • als u wilt weten of u naar de (huis)arts moet gaan
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw (huis)arts
 • als u de uitleg en adviezen van uw (huis)arts nog eens na wilt lezen
Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112