Patiëntenomgeving:
  • Afspraak maken
  • Herhaalrecepten
  • E-consult
  • Dossier-inzage

Op donderdagmiddag en -avond 26 oktober zal de griepprik en pneumokokkenprik worden gegeven in Hervormd Voorthuizen Bethabara. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt krijg je rond 6-10 oktober een uitnodiging met daarin de tijd thuis opgestuurd. Mocht je op 19 oktober nog geen brief hebben ontvangen, maar je verwacht deze wel, neem dan telefonisch contact met ons op.