Patiëntenomgeving:
  • Afspraak maken
  • Herhaalrecepten
  • E-consult
  • Dossier-inzage

Ja dat kan. Heeft u een uitnodiging gehad voor de griepprik, maar was u niet in de gelegenheid om op 20 oktober deze te halen? Dan kunt u alsnog uw griepprik halen. Bel hiervoor naar de praktijk voor een afspraak. Ook uw pneumokokkenprik kunt u nog halen.

Ik heb geen uitnodiging ontvangen, maar ik had deze wel verwacht. Wat moet ik doen?
Neem in dit geval telefonisch contact op met de praktijk.

Is het veilig om de griepprik, pneumokokkenprik en de Corona herhaalprik tegelijk te nemen?
Het is veilig om de prikken op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen.