Patiëntenomgeving:
  • Afspraak maken
  • Herhaalrecepten
  • E-consult
  • Dossier-inzage

Om de toegang tot uw medische gegevens beter te beveiligen, is per 26 mei 2023 DigiD ingevoerd voor toegang tot het patientenportaal.

Wanneer u via de app inlogte, moet u eerst DoktersTeam als zorgverlener verwijderen (via instellingen) en weer opnieuw toevoegen. Vervolgens zal worden gevraagd om uw DigiD.

Wanneer u via de website inlogt, wordt gevraagd met DigiD in te loggen.

Zie ook veel gestelde vragen