Opleidingen in de praktijk

Huisarts in opleiding


Sinds 2002 worden er in deze praktijk en voorgangers toekomstige huisartsen opgeleid.

Wat houdt dit in?
De huisarts in opleiding is al basisarts, heeft meestal al meerdere jaren werkervaring en moet dan nog drie jaar een specialisatie tot huisarts volgen. Dat gebeurt in fasen. Er zijn eerste-jaars en derde-jaars huisartsen in opleiding. In het tweede jaar is de opleiding gericht op andere bekwaamheden die elders dan in de huisartsenpraktijk worden opgedaan.

In onze praktijk is meestal een derde-jaars huisarts in opleiding werkzaam. Momenteel is dat dokter Hicham El Madkouri, werkzaam tot september 2022.


Video opnamen
Om het leerproces te begeleiden is het mogelijk dat er een video-camera aanstaat tijdens het spreekuur van de arts in opleiding. Als de arts in opleiding dan een consult wil bespreken met dokter van Leijden of dokter Visser, dan is het mogelijk dit spreekuur terug te zien. Ook worden er consulten bekeken om de gespreksvaardigheid van de arts in opleiding te beoordelen.

Als u bezwaar heeft tegen deze camera-opnames dan kunt u dat op ieder moment kenbaar maken. De opnames zullen dan niet worden gemaakt of ze worden gewist. Wissen van opnames gebeurt sowieso iedere week, dus opnames zullen nooit langer dan een week beschikbaar zijn.

Om huisartsen goed op te leiden stellen wij het zeer op prijs indien u ons de mogelijkheid geeft deze techniek te gebruiken om feedback te kunnen geven aan onze huisarts in opleiding.


Stagiaire in de praktijk


Wij hebben regelmatig stagiaires doktersassistentes en stagiaires praktijkondersteuner in de praktijk. Momenteel is Brigitte Smits werkzaam als stagiaire praktijkondersteuner in de praktijk.