Diabeteszorg

Het doel van de behandeling van diabetes bij ons in de praktijk is uw bloedsuikerspiegel te normaliseren om daarmee het optreden van complicaties uit te stellen.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, maken we gebruik van het protocol van de NHG, Nederlandse Huisartsen Genootschap in samenwerking met Diamuraal Ketenzorg.
Vervolgens zal voor u een behandeling worden vastgesteld.

De doelen van de behandeling van Diabetes (suikerziekte) zijn:

  • Het voorkomen van klachten en latere problemen aan uw ogen, nieren, zenuwen, hart en bloedvaten. 
  • Streven naar een normale bloedsuikerwaarde, zonder te veel te hoge (hyper) of te lage (hypo) bloedsuikerspiegels (glycaemien). 
  • Het aanleren van een gezonde levensstijl wat betreft voeding en bewegen. 
  • Het aanpakken van de andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, het cholesterolgehalte, roken en overgewicht bij een BMI>25 kan afvallen noodzakelijk zijn. 

In samenwerking met u, de huisarts en praktijkondersteuner streven we naar: 

  • Goede controle van de bloedsuikerspiegel: dit wordt bepaald door middel van de nuchtere suikerwaarden en het HbA1c (lange termijn suikers) in het bloed. Deze waarde geeft het gemiddelde van de bloedsuikerwaarden van de afgelopen 3 maanden. Deze waarde dient ten minste 1 keer per jaar te worden bepaald. Hoe lager het HbA1c, hoe beter de diabetes onder controle is en hoe kleiner het risico op complicaties. De streefwaarde voor de HbA1c bij diabetespatiënten is 53 mmol/mol of lager.
  • Verlaging van de systolische of “boven” bloeddruk tot onder de drempelwaarde van 140. 
  • Voor verminderen van uw overgewicht kan het nodig zijn u voor dieetadviezen te verwijzen naar de voedingsdeskundige bij ons in het pand: Voeding in de praktijk.
  • Niet roken. 
  • Regelmatige lichaamsbeweging, het kan u helpen te verwijzen naar een beweeggroep van Midden Veluwe die u helpt bij het opstarten van goede lichaamsbeweging. 
  • NB: Als u diabetes heeft, heeft u vrijwel altijd baat bij een cholesterolverlagend medicijn. Dit is onafhankelijk van de hoogte van het cholesterolgehalte. De streefwaarde voor het LDL cholesterolgehalte is lager dan 2,5 mmol/l.

Hoe komen we tot doelstellingen:

Wij stellen de doelstellingen samen met u op, aangepast aan uw specifieke situatie. Daarbij houden we rekening met uw algemene gezondheidstoestand: leeftijd, hoe uw diabetes zich ontwikkelt, optreden van complicaties, andere ziektes, en bijkomende risicofactoren.
Bepaalde situaties, zoals zwangerschap of andere medische aandoeningen, vereisen ook strikte en specifieke controle.

Het doel van de diabetesbehandeling:

1. HbA1c lager dan 53 mmol/l.
2. Bloeddruk lager dan 140.
3. LDL-cholesterolgehalte (slechte cholesterol) lager dan 2,5 mmol/l.
4. Een gezond gewicht en voldoende lichaamsbeweging.
5. Niet roken.